wellness koçluğu

Günümüzün stresli, yoğun ve karmaşık yaşam süreci içerisinde insanların çoğu, kendilerini, zamanlarını, işlerini planlama, yönetme ve beden sağlıklarını koruma konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Birey, bunlardan birisi veya tümü için çözüm arayışına gitme (koç arayışı) bilinciyle davranabilir veya çözüm arayışına gidecek kadar farkındalık sahibi de olmayabilir. Bu doğrultuda, Wellness ve Yaşam Koçları bazen profesyonel destek alma gereksinimi içinde olanları fark ederek kadar bilinçli, bazen de bilinçli olarak koç arayışında olan bireylerin kolaylıkla fark edecekleri kadar parlak (donanımlı, deneyimli, etkin vb.) olmalıdır.

1. Seviye: Temel Koçluk (4 gün)

  • Koçluk anlayışı
  • Koçluk gereksinimi
  • Koçluk prensipleri ve etik-ahlak değerleri
  • Koçun özellikleri ve sahip olması gerenler
  • Wellness ve yaşam kalitesi anlayışı
  • Bütünsel yaklaşımla insanı anlamak
  • İnsan vücudunun yapısı ve işleyişini anlamak
  • Beden, zihin, ruh ve bilinç kavramları
  • Yaşam, iş hayatı, özel hayat, gereksinimler ve zaman yönetimi
  • Stres, gerginlik ve gevşeme çalışmaları
1. Seviye: Wellness ve Yaşam Koçluğu
1200 TL
Yaz Dönemi
Güz Dönemi
Kış Dönemi
2.Seviye:Wellness ve Yaşam Koçluğu
1500 TL
Yaz Dönemi
Güz Dönemi
Kış Dönemi