Kalite Yönetimi

International Academy

Kalite yöntemi, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan unsurunu, iş, ürün, hizmet kalitesi geçerliliğini sistematik bir yaklaşım ile ve  tüm personelin katkıları ile gerçekleştirilmesine verilen isimdir. Kalite yönetiminde bütün çalışanların fikir ve hedefleri dinlenip uygulamaya dahil edilmektedir. Kalite Yönetimi; uzun vadede, hedef müşteri kitlesinin tatmin olmasını sağlamayı, kendi çalışanı ve sosyal toplum için yararlı sonuçlar elde etmeyi hedefler ve kalite üzerine yoğunlaşır. Tüm çalışanların bir fiil katılmasına dayalı bir yönetim şeklidir.

Kalite; bir hizmetin veya bir ürünün ondan beklenen ihtiyacı karşılama özellikleri bütünüyken; kalite yönetimi ise bunun kontrolü ve ileriye yönelik uygulamalar bütünüdür.

Kalite unsurunda nelere dikkat ederiz:

 • Tüketici tatminine
 • Sürece
 • Yatırıma
 • Bir programa uygunluk, kusursuz hizmet ve ürün verme anlayışına
 • Değişen şartlara göre olumlu sonuçlar için esneklik ve sonuçta olumlu kazanımlara.

Kalite Yönetiminin Uygulanması Sonucunda Neler Elde Edeceksiniz?

 • Memnun müşteri artışı
 • Sektördeki hareket alanının artması ve pazar payında yükselme
 • Hedeflenen kârlılığa ulaşma veya üstünde bir sonuç elde etme
 • Çalışan personelin maddi ve manevi iş tatmini, motivasyon artışı
 • Yapılan masrafların azalması, kaynak israfının önüne geçilme
 • Diğer rakiplere karşı önde olma şansı

 

Kalite Yönetimini kendine şirket politikası edinmiş bir kurumun gelecekteki hedeflerine ulaşması ve uluslararası platformlardaki rekabet gücü hep yüksek olacak ve buda kazanımlarını sonsuz kılacaktır.