Geriatride Manipulatif ve Beden Temelli Uygulamalar

International Academy

Geriatride Manipulatif ve Beden Temelli Uygulamalar

27 Nisan 2014 Mesleki / Sektörel Nihat AYÇEMAN Sağlıklı Yaşam 0
Nihat Ayçeman, M.Sc.
Akdeniz Üniversitesi BESYO  – nayceman@akdeniz.edu.tr. – nayceman@hotmail.com

Geriatride Manipulatif ve Beden Temelli Uygulamalar

Yaşlılık:Yaşlanma, canlı molekül, hücredokuorgan ve sistemlerinde zamanın ilerlemesiyle ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan yapısal ve işlevsel değişiklikler sürecidir. Diğer bir tanım; birbiriyle ilişki içinde olan; genetik, biyolojik, fizyolojik, yaşam tarzı, sosyal komponentler ve kronik hastalıklar gibi değişkenlerin yaş ve zaman  ile birlikte kompleks bir yapı sergilemeleridir.

Geriatri: Kısaca “Yaşlı Tıbbı” ya da “Yaşlılık Bilimi” olan Geriatri, ileri yaş/yaşlılıkta oluşan özürlülük ve hastalıklardan yaşlıyı korumak, tedavi etmek ve sağlığını iyileştirmek üzerine çalışan bir tıp dalıdır. Yaşlılık hekimliği, yaşlılığa bağlı olarak oluşan sağlık sorunlarını ve bunların tedavilerini inceler.

Sağlıklı ve mutlu yaşlanma prensibine dayalı yaşlılık bakımında bedene zararlı olmayan, hem medikal hem de doğal olan tüm unsurlar değerlendirilir. Yaşlılık bakımı için doğal olduğu kadar etkili olan yöntemlerin başında Komplementer ve Alternatif Tıp (CAM) ya da Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın bir alt grubu olan Manipulatif ve Beden Temelli Uygulamalar gelmektedir (Şekil 1). Manipulatif ve Beden Temelli uygulama anlayışı, çoğunlukla akla ilk olarak masaj düşüncesini getirmektedir. Masaj, manipulatif, doğal ve koruyucu tıp uygulamalarından bir tanesidir.

Geriatride masaj veya manipulatif terapiler, yaşlının sağlık kalitesini korumak, artırmak, bedensel-ruhsal-sosyal açıdan daha dinç ve zinde kalmasına yardımcı olmak için, yaşlılık bilimine koruyucu hekimlik prensipleri dahilinde destek görevi verir.

Geriatride Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları

Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü çok geniş bir yelpazeye sahip Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp uygulamalarını Complementary and Alternative Medicine (CAM) adı altında 5 temel gruba ayırarak konuya açıklık getirmeye çalışmıştır (Şekil 1). Bu bilgilerin ışığı altında konuya baktığımız zaman, sadece yaşlılarda değil herkese yönelik genel sağlığı iyileştirmek ve hastalıklardan korunmak için çok sayıda seçeneğin olduğu dikkat çekmektedir.

Şekil 1: Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Komplementer ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarını gruplandırma şekli.

 cam2

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (Complementary and Alternative Medicine) son yıllarda birçok yaşlı bireyin ve yaşlı bakıcılarının dikkatini çekmiştir ve iyi sebepler için cezp etmiştir. CAM özellikle geleneksel tıpla karşılaştırıldığında genellikle ileri yaştaki kişilerin sağlığı için daha hafif ve güvenli bir şekilde tedavi edilmesini amaç edinmiştir. CAM uygulayıcıları bedenin kendi savunmasını ve kendi kendisini tedavi etme mekanizmasını harekete geçirmek ve bedeni güçlendirmek için iyi sağlık uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlarlar. 

İnsan bedeni, beyni ve ruhunun eşsiz yapısı CAM uygulayıcılarına yol göstermekte ve tedavilerin hastalara özel olmasını gerektirmektedir. Kısa ofis ziyaretleri ve hastanede kalma gibi durumların aksine CAM uygulayıcıları ileri yaştaki bireylere gerekli zaman ve ilgiyi göstermektedir. Aynı zamanda bu teknikler ile ileri yaşlardaki kimselere iyileşebilecekleri düşüncesi ve cesareti aşılanır.

Teknolojik çağımızda, yaşlılıktaki kronik ağrıların çoğunun genellikle ilaçlarla tedavi edilmesi tavsiyesine rağmen, CAM ya da doğal terapilerin daha yaygın olarak kabul edilir duruma geldiği görülmektedir. Amerika’da yaşayan 65 yaş üzeri yaşlı topluluğunun %88CAM’ı, beslenme ürünleri ve kiropratik ile birlikte kullandığı rapor edilmektedir. Yaş artışı ile birlikte beslenme ürünleri ve kişisel uygulamaların kullanımında pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir.

Amerika’da yaşayan yetişkin toplumunda çok sayıda CAM uygulamaları kullanımında artışların olduğu, 2002’den 2007 yılları arasındaki verilerde en çok artışın derin nefes çalışmaları, meditasyon, masaj ve yoga uygulamalarında anlamlı artışların olduğu görünmektedir ( Şekil 2).

Şekil 2: Amerika’da yaşayan yaşlı yetişkinlerde en çok kullanılan 10 CAM uygulaması.

cam1

Manipulatif ve Beden Temelli Uygulamalar

Manipulatif ve beden temelli uygulamalar şemsiyesi altında CAM terapilerinden oluşan heterojen bir grup yer almaktadır. Kiropratik ve osteopatik manipulasyon, masaj terapi, Tui Na, Refleksoloji, Rolfing, Bowen tekniği, Alexander tekniği ve bunlara benzer diğer metotları içermektedir. Amerika’lılar üzerinde yapılan araştırmada yetişkinlerin  %3’ünden %16’sına kadar olan kısmı bir yılda kiropratik uygulama görmüş, buna karşın %2 ila %14’ü masaj terapisi görmüş olduğu belirlenmiştir. 1997 yılında A.B.D’de yaşayan yetişkinlerden 192 milyon kadarı kiropratik uygulaması yapan hekimleri ziyaret etmiş ve 114 milyonu masaj terapistlerine başvurmuştur. Bu ziyaretlerin toplamı CAM pratisyenlerine yapılan ziyaretlerin %50’sini oluşturmaktadır. Son araştırmalara göre, kiropraktik/masaj terapinin %89 ile Amerikalılar tarafından en çok kullanılan ilk üç CAM uygulamasından biri olduğu rapor edilmiştir.

Manipulatif ve beden temelli uygulamalar öncelikle kemikler, eklemler, yumuşak dokular, dolaşım gibi vücut sistemleri ve yapısı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bazı uygulamalar Çin,  Hindistan ve Mısır gibi geleneksel tıp yöntemlerinden türemişken, diğerlerinin de son 150 yılda geliştirildiği görülmektedir (kiropratik, osteopatik uygulamalar).

Osteopati ve Kiropratik: Manipulatif olan osteopati ve kiropratik uygulamaların her ikisi iskelet kas sistemi terapileridir: pratisyenler kemikler, kaslar ve yumuşak dokular üzerinde çalışırlar, fonksiyon ve yapının diagnoz ve anormalliğin tedavi edilmesi için ellerini kullanırlar. En iyi bilinen teknik “yüksek frekanslı baskı/vurgu” kısa, keskin bir hareket genellikle omurgaya uygulanır. Bu manevra, kısıtlı bir hareket genişliği ile birlikte yapısal salıverme üzerine tasarlanmıştır. Yüksek hızda baskı, manipulatif terapi ile ilişkili olan ve genellikle eklemde “çıtırtı” sesini ortaya çıkarır. Osteopat ve kiropratisyenler tarafından kullanılan çok sayıda tedavi metodu, manipulatif terapi uygulamasına ilave olarak fizyoterapistler tarafından kullanılan tekniklerle benzerlik gösterir. Tüm bu terapi uygulayıcıları ayrıca her bireyin farklı olduğunu ve buna göre her bedene özel tedaviler uygulanması gerektiğini savunmaktadırlar .

Manuel Terapi:Yapılan araştırmalar, bireylerde uygulanan CAM tedavilerinin daha çok bireylerin sağlık durumunun zayıflığı, sırt ağrıları ve konik ağrılar için yapıldığını göstermektedir. En çok uygulanan CAM tedavi türleri arasında kiropratik ve masaj yer almaktadır- manuel terapi yaklaşımları fonksiyon kaybı, hareketsizlik ve ağrısız egzersiz yapılmasına destek sağlayan terapilerdir .

Örneğin el ile uygulanan düşük derecede etkili terapiler (kiropratik ve/veya osteopatik temelli manipulasyon teknikleri) geriatri hastalarına rahatlama ve psikolojik yönden yenilenme gibi fayda sağlamaktadır; bunun yanı sıra yüksek derecede etkili teknikerin uygulanmasında yapılan en küçük bir hata hastalarda ciddi yaralanmalara neden olmaktadır.

Yaşlılıkta Dokunmanın Önemi – Dokunma Terapisi

Masaj dokunmaktır; dokunmak, saygıdır, sevgidir, aşktır, şifadır…(N.Ayçeman).

Dokunma duyusu ilk kez ana rahminden hayata başlarken gerçekleşir. Sevgi, güvenlik, mutluluk, itimat, şefkat, beslenme ve hareketi annenin teması ve kucaklaması aracılığı ile yaşarlar ve hislerini belirtirler. Yaşlıların duygu ve hisleri çocuklardan çok mu farklı? İnsan büyüdükçe temas miktarı şiddetle azalır ve ergenlik çağında neredeyse dokunmama kuralı hakim olur. Ondan sonraki yıllar genellikle dokunmadan ve dokunulmaktan yoksun geçer ve bir an gelir ki, insan dokunma ve dokunulma açlığı hisseder, neredeyse çocuksu yıllarına döner ve dokunulmaya hasret kalır. Ne yazık ki, o an genellikle yaşlılık anıdır ve  yaşlı bir insan, artık çocuk ruhlu bir yaşlıdır… Dolayısıyla dokunma ihtiyacının temel bir ihtiyaç olduğu, organizma yaşadığı sürece bu ihtiyacın tatmin edilmesi gerektiği anlaşılmalıdır.

Dokunma ve hissetme sözcüklerinin birbiriyle bağlantısı çok güçlüdür, tıpkı anne-oğul arasındaki bağ gibidir. Bir şeye veya birilerine dokunmak onu hissetmektir. Öte yandan, duygusal yönden “hissetmek” (kendimi mutlu hissediyorum) duygusal bir durum yaşandığı anlamına gelir. Sanki beden bu duyguyla sarılmış ve çevrelenmiş gibidir. Dokunmanın sevgi, sıhhat, mutluluk ve şifa için güçlü bir araç olduğu açık ve bu araçlardan en iyi ve bilinçli yapılanı masajdır.

Dokunma terapisi/masaj, fiziksel dokunma ile bedensel, zihinsel ve duygusal etkileri ifade eden ve şifalı dokunuş/sıvazlama anlamında kullanılabilir. Dokunsal terapinin amacı, kişiye/hastaya büyük bir zindelik/sıhat duyusu vermek, stresi azaltmak ve ağrıyı hafifletmektir, bu suretle yaşlıda oluşan gerginlik, agresif davranışlar azalır ve genel iyilik hali meydana gelir. 

Bir yaşlı için masaj dokunulmaktır, güzelliktir, sevilmektir, ilgilenilmektir. Dokunarak masaj, sadece fiziksel ve dokunsal uyarım değil, duygusal dokunmayı da ifade eder. Dokunma ihtiyacının temel bir ihtiyaç olduğu, zira eğer organizma yaşayacaksa bu ihtiyacın tatmin edilmesi gerektiğidir. Masaj da dokunma gibi bir ihtiyaç olarak görüldüğü zaman ancak amacına ulaşacaktır.

Aynı şekilde, bir elin bize dokunması da bizi çok etkileyeceği anlamına gelir. Görünüşe göre, dilimiz dokunmayı ve hissetmeyi duyguyla hemen hemen bir tutuyor. Dokunmanın sevgi, sıhhat, mutluluk ve şifa için  güçlü bir araç olduğu açık. Modern ve teknolojik yaşam neredeyse bunu soğuk elektronik duvarlar ve ağlarla örmüş. Hiç şüphesiz ki, en insancıl duyumuz olan dokunmanın kendisi, teknolojik günümüzde neredeyse dokunulmaz oldu.

Bir yaşlıya dokunmak, onu okşamak, ona sevgi ve şifayı dokunma aracılığıyla hissettirmek/vermek, onun için her şeyden daha önemli olsa gerek… Yaşlılıkta, dokunulmak, okşanmak ve sevilmek için yaşlılığı beklemeye gerek yok, çocukluktan başlayarak sürekli dokunmak, okşamak ve dokunarak sevmek gerekir.

Geriatride Masajın Önemi

Masaj, terapi amaçlı yapılan sıvazlama, yoğurma, baskı, ovma ve titretme gibi teknikleri içeren vücudun yumuşak dokularını manipüle etme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. “Elle birebir olarak uygulanan, fizyolojik ve psikolojik etkiler meydana getiren sağlık, spor, estetik ve güzellik gibi alanları kapsayan bir uygulama dalıdır.” Terapötik masaj, genel gevşeme, uykuda iyileşme ya da kassal sızı ve ağrıların azaltılması gibi; beden sağlığında genel iyileştirmeler yapmak için tüm bedenin yumuşak dokularına yapılan manipulasyondur.

Yaşlı insanları sıkıntılı bir yaşama sokan durumların başında yaşlılık ve ağrı etkileşimi gelir. Ağrı genellikle hastalıklarla kendisini gösterir. Amerika’da evde ya da bakım evlerinde oturarak yaşam süren yaşlı topluluğun %50’inden %25’i ağrıdan dolayı sıkıntı çekmektedir. Bakıcı /hemşire evlerindeki ağrı prevalansı %45 ila %80 oranında, yerleşik yaşayanların %40 ila %50’i analjezikleri kullanmaktadır.  Sağlıklı yaşam beklentisi içerisinde olan yaşlı insanlar, genellikle iskelet kas sistemi ağrıları, sırt, boyun, bel, eklem ağrıları, tansiyon, anksiyete, osteoporoz ve kalp-damar rahatsızlığı gibi, yaşlılığa bağlı olarak gelişen çok sayıda kronik rahatsızlıktan dolayı sıkıntı çekerler(Şekil 3) 

Farklı toplumlarda ve farklı ortamlarda yaşayan yaşlılarda etkiler farklılık gösterdiği gibi cinsiyetler arasında da farklılıklar olabilmektedir. Neticede, tüm yaşlılarda yaş ile birlikte fiziksel ve fizyolojik gerilemelerin olması ile birlikte ağrı, sızı ve sıkıntı veren rahatsızlıkların olması da kaçınılmazdır. Bu tür kayıp ve gerilemelerin yanında sosyal ortamdan uzaklaşma ve kısıtlı fiziksel aktiviteye sahip olmalarıyla birlikte günlük rutin işlerini başaramamalarından dolayı, korkulu, tedirgin, depresyonlu ve yalnızlık içerisinde bir yaşam ortamına girmektedirler. Onların yaşamında, özellikle bu noktada azalan, sosyal temasla birlikte artan kronik ağrıların paylaşılması ve hafifletilmesi için özellikle masaj önemli bir tedavi şekli olarak öne çıkmaktadır.

Masaj terapi, kronik ağrıları ve hafif yaralanmaların ağrısını azaltır, kas spazmlarını ve gerginliklerini hafifletir ve yaşlılara daha fazla fiziksel ve sosyal etkileşim olanağı sunduğu için hareketlilik artışını da beraberinde getirir. Ya da, fiziksel ve sosyal iletişimin artışı, hareketlilik artışını bereberinde getirerek yaşlılardaki genel ağrıların hafiflemesine de yardımcı olur.

Şekil 3: Yaşlı yetişkinler arasında CAM uygulamalarının en kullanıldığı rahatsızlık çeşitleri.

cam

Masaj terapinin faydaları sadece ağrının hafiflemesi yönünde değil, aynı zamanda yaşlıların genel sağlık, zindelik-sıhhat durumunu korumada faydalıdır. Masaj, sinir sisteminin uyarım cevabını-uyarım kalitesini korur ve restorasyonunu sağlar, fiziksel ve mental kayıpların desteğinde yaşlılara olanak sağlar. Özellikle, Alzheimer hastası yaşlıların masaj terapiye olan yanıtları, tıpkı diğer iletişim formları gibi ve kişinin kendisini güçlü ve özel olduğunu hissetmesi açısından mükemmel sonuçlar sunar.  Buna ek olarak, masaj anksiyete, depresyonu hafifletebilir ve yaşlı hastaların çok ihtiyaç duyduğu dokunmanın mutluluğunu yaşatma olanağı sunar.

Yaşlılara Özel Geriatrik Masaj

Yaşlı insanlara yapılan masajın niteliği, tekniği ve yapılış özelliği itibariyle farklılık göstermektedir. Bundan dolayı, yaşlıların kendisine özel olan masaj “Geriatrik Masaj” ismi ile anılmaktadır. Özellikle Amerika gibi Batı ülkelerinde çok yaygın olan geriatrik masaj ya da yaşlı/yaşlılık masajı, yaşlı topluluğunun özel ihtiyaçlarına göre planlanan bir masaj formudur. Geriatrik masaj, yaşlının sağlık kalitesini korumak, artırmak, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan daha dinç ve zinde kalmasına yardımcı olmak için yaşlılık bilimine koruyucu hekimlik prensipleri dahilinde destek görevi verir.

Kan dolaşımını iyileştirmek, ağrıyı hafifletmek, sakinleştirmek, yatıştırmak ve hareket genişliğini artırmak için bedenin yumuşak dokularını ellerle manipule etmeyi kapsar. Eklemlerin aktif ya da pasif hareket ettirilmesi de geriatrik masajın bir parçasıdır. Yaşlı insanlar, genellikle Alzheimer, Parkinson hastalığı, artrit, diabet ve kalp-dolaşım rahatsızlığı gibi, yaşlılığa bağlı olarak gelişen çok sayıda rahatsızlıktan dolayı sıkıntı çekerler. Neticede, yaşlılar zayıf kan dolaşımına ve kısıtlı fiziksel aktiviteye sahiptirler. Yaşlıların çoğu aynı zamanda korkulu, tedirgin, depresyonlu ve yalnızlık içerisinde yaşar.

Teknolojik çağımızda, yaşlılıktaki kronik ağrıların çoğu genellikle ilaçlarla tedavi edilmesi tavsiyesine rağmen, tamamlayıcı ve alternatif ya da doğal terapiler daha yaygın olarak kabul edilir duruma gelmiştir. Bu örneklerden biri olan masaj, ilaç ile tedavi edilen bazı hastalıkların iyileşmesini hızlandırır ve ağrının hafiflemesini kolaylaştırır. Masaj, bedene doğrudan temas ile terapiyi sunduğu için Alzheimer hastalarının gevşemesi için ideal bir yoldur, böylece hastalıkla eşlik eden anksiyete seviyesini azaltır. Masaj aynı zamanda uyarıcı etkiler meydana getirmektedir ve hareketsiz yaşayan yaşlıların fiziksel hareketliliğine katkıda bulunur.

Geriatrik masaj, yaşlının genel sağlığını iyileştirmede ve korumada yardımcı olduğu gibi, yaşlılıktan dolayı kaybedilen ya da azalan fiziksel fonksiyonun geri kazanılmasında da yardımcı olabilir. Buna ek olarak, yaşlılar için masaj, anksiyete, depresyonu hafifletme ve yaşlı hastaların çok ihtiyaç duyduğu dokunmanın mutluluğunu yaşama, sevilme, ilgilenilme ve şımartılma duygusu demektir.

Yaşlılık Masajı/Geriatrik Masajın genel yararları:

  • Masaj, kan dolaşımını artırır, bu olumlu gelişme, bacak ülserleri ya da kangren gibi diabetik komplikasyonları hafifletir/iyileştirir.
  • Vücuttan toksik maddelerin atılımını hızlandıran lenfatik akımı iyileştirir.
  • Baş ağrısı ve acıları hafifletir.
  • Sakatlanma ve hastalıklardan oluşan sıkıntıların iyileşmesini hızlandırır.
  • Parkinson ya da artritlerden kaynaklanan kısmi hareketlilik kaybının geri kazanılmasına yardımcı olur.
  • Mental ve fiziksel gevşeme sağlar.
  • Uyku süresini ve kalitesini iyileştirir.
  • Stres, anksiyete, depresyon ve yalnızlık duygusunu azaltır.
  • Hastaların yaşam kalitesini ve kendini beğenme, beğenilme-kendine saygıyı artırır.
  • Genel anlamda, bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal fardalar sağlar.

 

Demans (Bunama) için Dokunma ve Masaj

Bir yaşlı için masaj, dokunulmaktır, sevilmektir, ilgilenilmektir. Dokunma masajı/dokunarak masaj, genel olarak, dokunsal uyarım, periferal dokunma ile sinirsel uyarım, dokunsal masaj, aromaterapi, masajı, el masajı, fiziksel dokunmayı ifade eden ve sıvazlama anlamında kullanılabilir. Dokunma masajı, demanslı hastalara günlük bakım aktivitelerinin bir parçası gibi, diğer uygulamalarla kombine olarak verilebilir. Dokunsal masaj uygulamanın amaçları, hastaya büyük bir zindelik/sıhhat duyusu vermek, stresi azaltmak ve ağrıyı hafifletmektir, bu suretle anksiyeteyi ve hastalardaki sinirli davranışları düşürür. Dokunma masajı bedenin farklı bölgelerine uygulanabilir ve bakım evlerindeki (huzurevleri) personel ve aile bakıcıları tarafından bile yapılabilir. Hedef grup çok geniş bir çeşitliliğe sahip olmakla birlikte, masaj uygulamasının frekansı ve uzunluğu da çeşitlilik gösterebilir.

Hastaya Faydası Nedir?

Demansı bulunan hasta yaşlılar üzerinde yapılan masaj çalışmalarına göre, dokunma ve dokunarak masajın iyi sonuçlar verdiği rapor edilmektedir. Uzun süreli çalışma sayısı çok az, genellikle kısa süreli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunda ellere masaj yapılmıştır. Yapılan çalışmalarına bakacak olursa.  Farklı seviyelere sahip 4 yaşlı üzerinde, 6 ay süreyle (toplam 204 uygulama) haftada iki seanstan 30 dakika süreyle yapılan masajın sonuçlarına göre; fiziksel gevşemede %59, uyku isteği %34, masaj yapan kişilerle iletişim için farklı davranış şekillerinin arayışında %59, anormal davranışların durması ya da azalmasında %79 etkili olduğu bulunmuştur. 16 hasta üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre; depresyon, anksiyete, ruhsal durum, aktivite, dokunabilirlik ve bazı hafıza fonksiyonları üzerinde masajın pozitif etkileri kaydedilmiştir. Diğer bir çalışmaya göre; çırpıntı, bağırma/çığlık, saldırganca yakalama ve başka bir yere gitmeye çalışmanın sıklığında anlamlı derecede azalma etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Başka bir araştırmada, daha az sayıda korkulu/tedirgin davranış rapor edilmiş, iki çalışma, her masaj öncesine göre masaj sonrasında kalp atım sayısında (nabız) azalma olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak; masaj, yaşlıların psikolojik ve fonksiyonel sağlıkları üzerinde pozitif etkilere sahip olduğu gibi, demansı olan insanlar üzerinde pozitif etkilere sahip olduğu söylenebilir. Alzheimer hastası yerleşik/pasif yaşlılar için de bu faydalar geçerlidir, bunun yanında diğer bazı faydaları da beraberinde getirdiği gözlenmiştir. Çünkü, masaj, gevşeme ve uyarıcı etki olarak iki yoldan kullanılabilir; hem gevşeme hem de uyarıcı etki amacıyla kullanıldığından dolayı, hem sakinleştirici hem de uyum ya da uyarıya yanıt verme etkilerini meydana getirebilir.

Masaj, gevşemeyi teşvik ettiği için, Alzheimer hastalığına eşlik eden anksiyetenin yatışmasına olanak sunar ve aynı zamanda hastalıktan dolayı sinir yollarındaki iletim kaybını korumak için sinir sistemini de uyarır. Masaj yoluyla dokunma terapisi, büyük ferahlık, şifa sunar ve Alzheimer hastalığına sahip yaşlılarla genellikle reçetelenen ilaç terapisini doğrudan destekleyebilir. Alzheimer hastalarıyla ilişkili masaj terapinin faydaları henüz yeni tanınmaktadır. He ne kadar öyle olsa da, Alzheimer için masajı umut verici olmaktadır. Masaj terapi, gevşeme ya da uyarım aracılığıyla sadece rahatlama sağlamaz, aynı zamanda aile bireyleri için, özellikle davranışsal problemli vakalara yönelik bir eğitim olanağı sunabilir. Yaşlı hasta bakıcıları masajın bazı basit formlarını kişinin ihtiyaçlarına adapte edebilirler, bu suretle endişeli, kızgınlık ya da gerginlikten kaynaklanan negatif davranışları iyileştirmeye yardımcı olur.

Masaj terapinin faydaları sadece ağrının hafiflemesi yönünde değil, özellikle yaşlılığa faydalıdır, aynı zamanda onların genel sağlık, zindelik-sıhhat durumunu korumada faydalıdır. Masaj, sinir sisteminin uyarım cevabını-uyarım kalitesini korur ve restorasyonunu sağlar, fiziksel ve mental kayıpların desteğinde yaşlılara olanak sağlar. Özellikle, Alzheimer hastası yaşlıların masaj terapiye olan yanıtları, tıpkı diğer iletişim formları gibi ve kişinin kendisini güçlü ve özel olduğunu hissetmesi açısından mükemmel sonuçlar sunar.

Sonuç

Geriatrik masaj, özellikle gelişmiş ülkelerde (Amerika, İngiltere) tıbbi camia tarafından kabul görmektedir ve gün geçtikçe de önemi artmaktadır. Doktorlar, yaşlı insanlar için çoğunlukla kan dolaşımını iyileştirme ve artritik semptomları azaltmak amacıyla masajı önermektedirler. Bazen, hareketliliği iyileştirmeye yardımcı olması için Parkinson hastalarına da reçetelenmektedir. Bazı hastalıkların tedavisinde ilaç ile birlikte yardımcı tedavi şekli olarak masaj verilmektedir. Almanya gibi ülkelerde, aile hekimleri hastanın ihtiyacı kadar masajı reçeteye yazmaktadır. Bu ülkelerin çoğunda, huzur evlerinde ve yaşlı bakım merkezlerindeki yaşlı bakım programları içerisinde özellikle masaja yer verilmektedir. Türkiye’de maalesef bu konuda büyük eksiklikler var. Batıda, masaj mesleğine olan saygı ve ilginin ülkemizde de olması için hepimizin sağduyulu davranması gerekiyor.