Egzersiz ve Beyin Sağlığı

International Academy

Egzersiz ve Beyin Sağlığı

05 Nisan 2019 Uncategorized 1

Son on yılda yetişkin hipokampal nörogenezin fonksiyonları kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Birçok çalışma, yetişkin hipokampal nörojeneze bağlı öğrenme ve bellekte önemli rol oynayabileceğini göstermiştir. Araştırmalar, yetişkin hipokampal nörogenez için egzersizin etkisini artırmaya ve egzersizin beyin hastalıklarına karşı koruyucu rolüne odaklanmıştır. Beyin işlevlerinde egzersizin nörobiyolojik mekanizmalarının anlaşılması, nörodejeneratif bozukluklar için yeni terapötik stratejinin geliştirilmesine yol açabilir görünüyor (Seung-Soo Baek, 2016)

FA (Fiziksel aktivite), çeşitli algısal, bilişsel ve fiziksel yeteneklerin yanı sıra sağlık faktörlerine de olumlu etki etme potansiyeline sahiptir. Egzersiz faydaları yaşlı popülasyonda kesin bir ifadeye sahip gibi görünmektedir, çünkü yaşlanmanın günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilecek gözle görülür fonksiyonel değişikliklerle ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. Egzersiz kardiyovasküler ve kas fonksiyonu, vücut kompozisyonu ve sağlık şartları (örn.Hipertansiyon ve diyabet) üzerindeki etkilerine ilişkin çok sayıda araştırma var ve olumlu etkileri şimdi daha iyi bilinmektedir. Aynı zamanda, FA ve bilinç arasındaki ilişkiyi incelemek için gittikçe büyüyen bir çalışma alanı da oluşmuştur. Yeni ortaya çıkan bu araştırma alanı, özellikle yaşlı nüfus için umut verici sonuçlar sunmaktadır(Marmeleira, J. 2013).

FA’nın, sağlıklı çocukların ve yetişkinlerin bilinç ve beyin fonksiyonu üzerindeki olumlu etkilerini gösteren literatüre ek olarak, dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu tanısı konmuş olanlar da dahil olmak üzere, çeşitli klinik hastalar, şizofreni, multipl skleroz (MS) ve majör depresyonun yanı sıra Alzheimer ve Parkinson hastalığı (PD) gibi yaşa bağlı nörodejeneratif hastalıklar için pozitif sonuçların artması da vardır (Prakash et al.2015) Kanıtlar, fiziksel aktivitenin ve egzersizlerin insanlarda beyin yapısı ve bilişsel işlev üzerindeki olumlu etkilerini göstermiştir (Aberg ve ark., 2009; Erickson ve ark., 2011). Hayvan araştırmaları beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) ‘nin beyin sağlığına yönelik yararlar için egzersizi önemli bir arabulucu olarak tanımlanmıştır (Cotman, Berchtold, 2002).

Bir cevap

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Bir cevap yazın